Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

 • Stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • La såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.
 • Ta første smertestillende tablett innen 30 – 45 minutter. Svelges med vann.
 • Vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.
 • Vente 6-12 timer med å røyke.
 • Unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • Unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.
 • Unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • Skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Smertestillende tabletter:
Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Det er anbefalt at du tar smertestillende tabletter på følgende måte:

 • Svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom.
  Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår.
 • Moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom.
  Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår.
 • Sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom.
  Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte.

Eventuelt:

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.

NB! Dersom smertene øker etter 1 – 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.