Tannlege­bloggen

Obstruktiv søvnapné

Søvnapné

Hva er obstruktiv søvnapné?
Obstruktiv betyr at noe stenger for, og i dette tilfellet er det noe som stenger for pusten. Ordet søvnapné betyr pustepauser, altså at man stopper å puste i korte perioder. Sammen står disse to ordene for en lidelse som består i gjentatte pustestopp under søvn og som skyldes en hindring i de øvre luftveiene. Dette hindrer for sunn og god nattesøvn, med gjentatte oppvåkninger og som videre kan gå ut over energi og livskvalitet. Pustepausene kommer ofte i det man trekker pusten inn og kan vare i alt fra fem sekunder eller mer. Det er dersom man har fem eller flere av disse i timen, at det kan dreie seg om obstruktiv søvnapné.

Hva forårsaker lidelsen?
Årsaken til at noen får obstruktiv søvnapné er enda ikke påvist. Det man vet, er at det er på grunn av trangt svelg, slik at det blir vanskelig å trekke pusten og pustestopp oppstår. Mulige årsaker til trangt svelg kan være anatomien i hals/nakke parti, store mandler eller slapp muskulatur i svelget. Hos noen kan også underkjeven gli bakover når man ligger flatt, som også kan gi trangt svelg og vanskeligheter med pusting.

Her ser du bilder som illustrer hva som skjer når svelget blir trangt.

Bilde nr 1: Illustrasjon av hvordan luften går når svelget er åpent. De blå pilene illustrerer at luften kommer inn gjennom nesen og hvordan luften går nedover svelget og luftveiene uhindret frem til lungene.

Bilde nr 2: Fortetning i svelget gjør at man starter å puste med munnen i tillegg til nesen som illustreres med blå piler. De blå pilene blir mindre nedover i svelget og luftveiene, som illustrerer at luftene har vanskeligere for å passere gjennom luftveiene. Dette pga fortetningen i svelget og som videre fører til snorkelyder.

Bilde nr 3: Her ser man en fullstendig fortetning i svelget som er tilfellet når man har obstruktiv søvnapné og som fører til pustestopp. Dette illustreres ved at de blå pilene stopper opp og ikke klarer å passere ned gjennom luftveiene og til lungene. Hjernen sender da signal om at luften ikke klarer å passere, og først da trekker man luft gjennom munnen med et så stort trykk at luften presses ned til lungene. Dette fører ofte til høylytt snorking som er et typisk symptom på søvnapné.

Symptomer på lidelsen
Et typisk symptom på lidelsen er uttalt snorking. Men i tillegg til snorking får pasienter med obstruktiv søvnapné en rekke andre symptomer, for eksempel ekstrem trøtthet på dagtid på grunn av dårlig nattesøvn. De kan også ha hodepine om morgenen, konsentrasjonsvansker, smerter i svelg og tørr munn. Typisk for disse pasientene kan derfor være lavt energinivå og til tider dårlig livskvalitet. Også den du deler seng med kan påvirkes av lidelsen, på grunn av svært høylytt snorking, som er spesielt høy rett etter et pustestopp. Også brå bevegelser under nattsøvn kan registreres av en eventuell partner.

Risikofaktorer ved obstruktiv søvnapné
Søvnapné kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer, stoffskiftesykdommer og forstyrrelser i hjernefunksjonen. I tillegg er det vist at forekomst av høyt blodtrykk også er høyere blant personer med søvnapné, der 1 av 3 personer med høyt blodtrykk også har søvnapné. En studie har også vist at personer med søvnapné har 5 ganger så stor risiko for å havne i en trafikkulykker, i forhold til en person med normal nattesøvn, men at risikoen kan reduseres ved behandling.

Behandling av obstruktiv søvnapné
Selv om det ikke finnes en kur for lidelsen finnes det behandling som kan forbedre helsen og livskvaliteten til pasienter med obstruktiv søvnapné. Behandlingsmetoden som er den såkalte gullstandarden innenfor søvnapné er en pustemaskin som skal brukes om natten og forhindre pustestoppene. Men fordi det er mange som ikke klarer å sove med denne maskinen eller ikke får tillatelse av sin partner, er det mange mennesker som ikke lar seg behandle på denne måten. Derfor er søvnapnéskinner det vi anbefaler for denne sykdommen i dag. Skinnene viser både en subjektiv og objektiv effekt på nivå med en pustemaskin. I tillegg til at den fungerer bra for snorking som kan komme en eventuell partner til gode.

   
Her er et eksempel på en søvnapnéskinne fra ResMed.

Midlertidige bivirkninger ved bruk av søvnapnéskinner kan være økt spyttsekresjon eller munntørrhet. Smerter i tenner eller kjeveledd kan også forekomme. Dette kan videre føre til smerter ved gaping og tygging. Alle disse bivirkningene kan fjernes eller reduseres ved å regulere på skinnen. Permanente bivirkninger kan være bittforandringer i form av mindre overbitt som gjør at noen kan få det vi kaller et kant-i-kant bitt. Men det vises at konsekvensene av en liten bittforandring er svært mye mindre enn konsekvensen av å ikke behandle søvnapné.

Interessert i å vite mer om søvnapnéskinner?
Tannlege Benedicte E. Strand har nå startet med fremstilling av søvnapnéskinner. Hun samarbeider med en øre-nese-hals-spesialist som tar målinger av pasienten og som henvises til Benedicte dersom pasienten har det man kaller obstruktiv søvnapné. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i eller har spørsmål angående søvnapnéskinner.